překlady Brno
spolehlivé překlady - Brno

angličtina, němčina, čeština a slovenština

+421 948 117 111
✉ fluency@fluencystars.eu

pondělí - pátek 9.00 - 16.00

⏴zpět na překladatelský blog

Překlad potvrzení o pracovní neschopnosti

V tomto blogu se budeme zabývat tím, které aspekty překladu potvrzení o pracovní neschopnosti jsou pro klienta i překladatele zásadní.

Přečtěte si podrobnosti o překladech certifikátů "PNka", jak se těmto dokumentům lidově říká.

Překlad PN - informace pro klienty

Pokud potřebujete překlad potvrzení o pracovní neschopnosti, je velmi pravděpodobné, že jej budete předkládat svému zaměstnavateli v zahraničí nebo na správě sociálního zabezpečení.
Ze zkušeností našich zákazníků víme, že pro daný překlad (v angličtině nebo němčině) postačí firemní překlad (úřední překlad v tomto případě není nutný), ale tento překlad by měl splňovat požadavky, které představíme dále v tomto blogu.
Pokud si chcete u společnosti FLUENCY objednat překlad PNK z/do angličtiny nebo němčiny, zašlete nám podklady pro překlad nejlépe e-mailem na adresu fluency@fluencystars.eu spolu s fakturačními údaji (jméno, příjmení, telefonní číslo), pro urychlení překladu nám můžete zavolat na číslo +421 948 117 111.

Překlad PN - informace pro překladateľov

Překlad potvrzení o pracovní neschopnosti má několik klíčových aspektů, podívejme se na ty nejdůležitější.
Z hlediska priority bychom je mohli definovat takto:
1. soulad s textem a uspořádáním tabulek překladu PNky
Každý překladatel by měl zaměřit prioritní pozornost na konečnou vizuální podobu překladu PN, a to vzhledem k tomu, že PN používají specifické tabulkové členění v závislosti na konkrétním typu dokumentu. Existují složky PN označené jako formuláře (pro ilustraci uvádíme několik příkladů): I.a, I.b, II.a, II.b, III.a, IV.a atd. Pro překladatele je zásadní, aby si formy nepletl a zachoval správnou podobu daného dokumentu.
2. přesnost údajů překladu PNky
Překladatelé, kteří se zaměřují na 👉 překlady lékařských dokumentů, to možná znají. Nezřídka se stává, že vyplněné formuláře potvrzení o pracovní neschopnosti jsou špatně čitelné nebo nečitelné. Každá informace je však důležitá, včetně zkratek, a proto je při překladu neschopenky někdy (na rozdíl od jiných překladů) nutná koordinace s klientem (není ostuda zavolat klientovi a zeptat se na správnost vyplněných údajů).
3. překlad marginálií/periferních textů
Ano, to se děje i u nás na FLUENCY: zamysleme se nad tím, zda i "nudný text" pod čarou hraje v kontextu překladu PNK nějakou roli. Navíc se často stává, že sám klient (třeba ve snaze získat lepší cenu nebo nám usnadnit práci) řekne: "Ta malá písmenka nemusíte překládat" (čímž myslí okrajové informace přítomné v dokumentu PN). My si však nakonec myslíme, že celý obsah PN je důležitý, a proto je třeba jej přeložit na 100 %. Ve společnosti FLUENCY jsme přesvědčeni, že pouze tak může překlad PNky dosáhnout plné autenticity.
4. označení rozdílu přeložených informací PNky
Vzhledem k tomu, že formulář potvrzení o nemoci má 2 kategorie textů, tzv. "výchozí" (předdefinované vzorové texty) a tzv. "vstupy" (texty vyplněné zaměstnavatelem, zaměstnancem, lékařem nebo pojišťovnou), je vhodné, aby překladatel tuto skutečnost uvedl. Doporučujeme použít elegantní způsob označení "vstupů" textem v "bolde" (tučné písmo) nebo "kurzíva" (kurzivní písmo) pro přehlednější orientaci v překladu.
Závěrem bychom chtěli shrnout, že překlad PN je na jedné straně usnadněn samotnou náročností textu, který se navíc zpravidla opakuje. Na druhé straně je však tento překlad složitější ve svém konkrétním vyjádření. Doporučujeme proto k němu přistupovat se zvýšenou pozorností, zejména k detailům grafické úpravy a vizuálního vyjádření textu.
Kromě právních a ekonomických překladů se překladatelé společnosti FLUENCY zaměřují na texty z oblasti medicíny, a tedy i na potvrzení o pracovní neschopnosti. Přeložili jsme stovky lékařských překladů a pravidelně pro naše zákazníky překládáme potvrzení o pracovní neschopnosti z/do angličtiny a/nebo němčiny.