překlady Brno
spolehlivé překlady - Brno

angličtina, němčina, čeština a slovenština

+421 948 117 111
✉ fluency@fluencystars.eu

pondělí - pátek 9.00 - 16.00

⏴zpět na překladatelský blog

Překlady do angličtiny

Jak můžete snadno a jednoduše zajistit kvalitní překlad do češtiny?

V tomto blogu se budeme věnovat účinným radám a tipům ohledně překladů do angličtiny pro klienty i překladatele.

Překlady do češtiny - rady pro klienty

Překlady do angličtiny jsou obvykle náročnější na provedení, proto je vhodné věnovat pozornost kvalitě překladatele nebo překladatelské firmy. Ideální situace je, pokud se daná agentura výslovně denně zabývá překlady z a do angličtiny, což nemusí být vždy pravda.
Překlady do angličtiny jsou pro překladatele náročnější, zejména proto, že cílový jazyk zpravidla není jeho rodným jazykem. To však neplatí, pokud má agentura k dispozici rodilé mluvčí angličtiny (natives), kteří mohou provést precizní kontrolu i těch nejjemnějších nuancí ve výsledném anglickém textu, ale angličtí rodilí mluvčí mohou mít na druhou stranu problém s pochopením nuancí slovenského textu (i když žili dlouhou dobu na Slovensku a naučili se slovenský jazyk, bude tato znalost vždy omezená).
Moderní doba přináší ještě jeden bonusový aspekt. Dnes jsou k dispozici (i když pravda spíše výjimečně) tzv. multi-natives mladí překladatelé (mají oba jazyky - např. slovenštinu a angličtinu na úrovni C2 - jako rodilí mluvčí - neboť jeden z rodičů je původem Slovák a druhý např. rodilý Američan, který se přistěhoval na Slovensko, a jejich dítě tak od útlého věku mluví dvěma jazyky) - a přesně to je případ naší agentury FLUENCY. Máme malý, ale efektivní tým složený z rodilých mluvčích. Myslíme si, že tento parametr je pro kvalitu našich překladů do češtiny rozhodující.

Překlady do češtiny - překladatelé

Jak již bylo zmíněno výše, typ překladu s angličtinou jako cílovým jazykem je pro překladatele o něco náročnější, než když je směr překladu opačný. Z tohoto důvodu je vhodné věnovat danému překladu velkou pozornost.
Zatímco v prvním okamžiku je při práci s přeloženým textem výhoda v podobě vysoké úrovně porozumění výchozímu textu (jako rodilí Slováci rozumíme i složitým a komplikovaným textům, s čímž je paradoxně třeba záměrně počítat), tento aspekt může být zrádný (ošemetný) - fenomén tzv. Může vzniknout fenomén "vlny přetlumočení", kdy překladatel může být přemotivován ve své snaze "rychle a efektivně" překlad zvládnout (přehnaný "spěch" nikdy nedělá v překladu dobrotu).
Často se stává, že vznikají "robotické" překlady do češtiny, kde nacházíme doslovné vazby (přímé umělé přechody), které pak pro domorodce nedávají smysl, a proto nejsou srozumitelné.
Překladatelé také hojně využívají model "explikace", což samo o sobě nemusí být špatný postup (rozhodně je lepší než výše zmíněný robotický), ale ani tento model nemusí být vždy spásou. Může totiž způsobit, že na konci dne budete mít přeložený text o 50-100 % delší než text ve zdrojovém jazyce, což může klienta zanechat na pochybách (ano, to platí i v případě, že jste překlad v podstatě zvládli).
Po zhruba deseti letech poskytování překladů jsme ve FLUENCY přesvědčeni, že takzvaná subtilně citlivá zkušenost s nuancemi anglického jazyka (zejména pokud se jedná o cílový jazyk) přichází až po několika desítkách překladů, prvních ohlasech od klientů, přečtení významnějšího korpusu anglických textů a případně také po období stráveném mezi rodilými mluvčími (např. letní brigáda během vysokoškolského studia). Obrovskou výhodu mají samozřejmě ojedinělí překladatelé, kteří pocházejí z vícejazyčných rodin (jak bylo zmíněno výše) a navíc byli od mládí vedeni ke čtení textů jak ve výchozím, tak v cílovém jazyce (bez ohledu na směr překladu, případně v obou).

Překlady do angličtiny - shrnutí

Slovenština je jedním z nejsložitějších jazyků na světě a angličtina má svá úskalí (např. nutnost rozlišovat mezi americkým a britským stylem atd.). Proto je vhodné text po překladu projít zpětnou kontrolou, aby se předešlo chybám nebo nesrovnalostem v textu.
Našim klientům proto doporučujeme, aby se seznámili s tím, s jakými typy textů (technické, humanitní apod.) má agentura zkušenosti, případně jakým směrem překladu se zabývá, případně jak dlouho, kolik má zkušeností apod. Fráze typu: máme tisíce překladatelů, přeložíme všechno, ze všech jazyků, za pár hodin - no, to považujeme za přežitek z počátku nového tisíciletí. Přísnější specifikace se dnes rovná = vyšší kvalita překladu, a to zejména při dnešní složitosti textů (která se s nároky moderní doby také zvyšuje).
Zejména začínajícím překladatelům doporučujeme zvolit si od začátku konkrétní zaměření překladatelské činnosti (technika, ekonomie, právo, medicína, stavebnictví, průmysl atd.). Vycítíte, které typy překladatelských směrů, typy textů, překladatelské oblasti vám "jdou lépe", jednoduše řečeno, a budete se řídit vlastním směrem. Snaha překládat "všechno" může mnohokrát vést ke snížení kvality výsledného textu. Samozřejmě existuje několik supertalentů, kteří dokáží ve svých překladech prokázat úctyhodnou míru všestrannosti. To jsou však asi spíše výjimečné případy překladatelů.
Doufáme, že tyto informace pomohly jak našim (současným či budoucím) klientům, tak i začínajícím překladatelským "hvězdičkám". :)