překlady Brno
spolehlivé překlady - Brno

angličtina, němčina, čeština a slovenština

+421 948 117 111
✉ fluency@fluencystars.eu

pondělí - pátek 9.00 - 16.00

⏴zpět na překladatelský blog

Překlad potvrzení

V tomto blogu se budeme zabývat tím, které aspekty potvrzení překladu jsou pro zákazníka i překladatele zásadní.

Přečtěte si podrobnosti o překladech různých typů potvrzení, od firemních potvrzení přes potvrzení o zaměstnání, soudní potvrzení až po potvrzení o studiu.

Překlad potvrzení - informace pro klienty

Co se týče překladů potvrzení, ze zkušenosti víme, že pro daný překlad (v angličtině nebo němčině) bude vhodný firemní překlad (úřední překlad v tomto případě není nutný), který by však měl splňovat požadavky, které si představíme dále v tomto blogu.
Pokud si u nás ve společnosti FLUENCY chcete objednat překlad účtenky z/do angličtiny nebo němčiny, ideálně nám dokumenty k překladu zašlete na e-mail: fluency@fluencystars.eu spolu s fakturačními údaji (jméno, příjmení, telefonní číslo), pro urychlení překladu nám můžete zavolat na číslo +421 948 117 111.

Překlady potvrzení - informace pro překladatelé

Pravděpodobně nejdůležitějším faktorem je vnímání kategorie schválení a následné zaměření na priority při překladu určitého typu schválení. Zopakujme si základní kategorie typů potvrzení a jejich překladatelské priority.
1. firemní potvrzení
V případě potvrzení od společnosti je třeba se zaměřit na správný překlad firemních a právních údajů, zejména iniciály společnosti a povinné řízení s ohledem na registraci společnosti na úřadech a podobně.
2. pracovní potvrzení
Pracovní potvrzení jsou obvykle bohaté na osobní údaje nebo údaje týkající se časových úseků, takže vaše hlavní pozornost by se měla zaměřit tímto směrem.
3. právní potvrzení
Hlavní důraz v právních potvrzeních je samozřejmě kladen na správný překlad právních a tzv. "de iure termínů" s ohledem na adresnost konkrétního právního řádu cílové země.
4. studijná potvrzení
Co se týče potvrzení studia, asi nejdůležitějším faktorem je zde zvládnutí tzv. repetitivního, tj. opakovaného překladu, v němž se výrazy mohou často opakovat nebo se navzájem podobat, a proto je vhodné zvýšit pozornost, aby nedocházelo k chybným překladům.
Na závěr bychom rádi shrnuli, že překlad poděkování není nejsložitějším překladem z hlediska náročnosti samotného textu, ale na druhou stranu je jistě nutné brát v úvahu různé varianty překladu poděkování. Doporučujeme proto, aby se k takovým překladům přistupovalo se zvýšenou pozorností k detailům daného typu potvrzení.
Překladatelé společnosti FLUENCY se již dlouhou dobu zabývají překlady široké škály certifikátů a rádi vám pomohou s překladem vašeho certifikátu konkrétně z/do angličtiny a/nebo němčiny.