překlady Brno
spolehlivé překlady - Brno

angličtina, němčina, čeština a slovenština

+421 948 117 111
✉ fluency@fluencystars.eu

pondělí - pátek 9.00 - 16.00

⏴zpět na překladatelský blog

Překlad právní smlouvy

V tomto blogu se budeme zabývat tím, které aspekty překladu právní smlouvy jsou klíčové jak pro klienta, tak pro překladatele.

Prečítajte si viac o požiadavkách na preklad právnej zmluvy, právnych termínoch, právnych skratkách, používaní latinčiny a problémoch dobrého prekladu právnej zmluvy z/do angličtiny alebo nemčiny.

Identifikace cílového právního systému

Ještě před samotným překladem právního textu, pokud se jedná o překlad do cizího cílového jazyka, by se vás měl kvalitní překladatel zeptat, jaké je určení překladu nebo pro jakou zemi budete právní překlad používat.
To platí zejména pro překlady do angličtiny vzhledem k tomu, že právní systémy USA, Velké Británie, ale i Austrálie, Nového Zélandu a dalších zemí anglicky mluvícího světa se mohou lišit v identifikaci právních překladových termínů. Podobná otázka je stejně tak na místě při překladu právní smlouvy do němčiny, neboť např. německý spolkový právní systém a rakouský právní systém rovněž vykazují odchylky, nebo chceme-li drobné či větší jazykové nesrovnalosti.
Pro ilustraci uveďme triviální příklad rozdílu v právních termínech, např. mezi britským a americkým slovníkem:
🇨🇿 advokát🇺🇸 attorney-at-law, counsellor
🇨🇿 advokát🇬🇧 barrister, solicitor, lawyer
Pro podrobnější informace a širší přehled o správné identifikaci anglických právních termínů doporučujeme publikaci:

Překladať alebo ponechať právne skratky?

Při překladu právních zkratek, jako je tomu v překladu lékařské zprávy, musí překladatel brát v úvahu skutečnost, že nejen lékařské, ale i právní zkratky mohou mít původ v jiném výchozím jazyce. Právě tento faktor geneze (zdrojový jazyk dané zkratky) určuje nutnost překladu nebo ponechání zkratky v původním textu.
Pokud se na zkratky podíváme optikou jejich jazykové geneze, zjistíme, že v prostředí anglických a německých překladů vznikají právní zkratky až ve 4 různých zdrojových jazycích překladu. Jsou to:
1. zkratky generované anglickým jazykom
2. zkratky generované nemeckým jazykom
3. zkratky generované slovenským jazykom
4. zkratky generované latinským jazykom
Odpověď na otázku, v jakém případě je nutné překládat či nepřekládat právní zkratky v textu, spočívá ve schopnosti výše uvedených jazyků být všeobecně srozumitelné v prostředí právní pracovní oblasti.
Překladatel musí také zvážit, komu je překlad určen, a na základě toho se rozhodnout, zda zkratky v původním textu přeloží, nebo ponechá. Obecně však platí, že v právnickém prostředí jsou to především latinské zkratky, které mají vysokou míru předvídatelnosti a srozumitelnosti u právníků z různých částí světa.
Proto může překladatel ponechat zkratky vytvořené z latinky v původní verzi, zatímco zkratky vytvořené z angličtiny, němčiny nebo slovenštiny by měl přeložit do cílového jazyka.

Překlad smlouvy - je vhodnejší odborný alebo úradný překlad?

Pokud se chystáte použít překlad právní smlouvy pro účely založení právního vztahu mezi fyzickou a právnickou osobou nebo mezi právnickými osobami navzájem nebo pro jiný obchodní účel, postačí i odborný (firemní) překlad, který se textově a obsahově neliší od úředního překladu.
Pokud potřebujete překlad právní smlouvy použít výhradně pro úřední účely, v rámci komunikace (zejména) s úřady nebo soudy Slovenské republiky, doporučujeme úřední překlad právního dokumentu.

Právní překlady: stručný výběr často používaných právních termínů

právní termín - překlad
🇨🇿 článek🇺🇸 article
🇨🇿 daný🇺🇸 given
🇨🇿 dlužník🇺🇸 debitor
🇨🇿 doba splatnosti🇺🇸 due date, maturity date
🇨🇿 dodací list🇺🇸 delivery note
🇨🇿 dodatek🇺🇸 appendix
🇨🇿 dovolání🇺🇸 appeal
🇨🇿 registrační značka vozidla🇺🇸 license plate number
🇨🇿 kopie🇺🇸 copy
🇨🇿 IČO🇺🇸 company no.,company ID
🇨🇿 IČ DPH🇺🇸 VAT ID
🇨🇿 Kupující🇺🇸 Buyer
🇨🇿 Prodávající🇺🇸 Seller, Supplier
🇨🇿 rámcová smlouva🇺🇸 Frame-work Contract
🇨🇿 registrován/veden v🇺🇸 incorporated in
🇨🇿 rodné číslo🇺🇸 personal identification number (PIN)
🇨🇿 sídlo společnosti🇺🇸 registered seat
🇨🇿 Licenční tabulka🇺🇸 license number
🇨🇿 vložka číslo🇺🇸 insert no.
🇨🇿 smluvní strana🇺🇸 contracting party, contractor
Pokud se chcete naučit více slovíček interaktivní formou, doporučujeme vám vyzkoušet naši firemní výukovou aplikaci ANGLINO.EU Přejeme vám příjemné učení :)

Kvalitní překlad - právní smlouva

Kvalitně zpracovaný překlad právní smlouvy vyžaduje vysokou úroveň přesnosti a atributy přesahující vysokoškolský překladatelský titul. Svou povahou se jistě jedná o složitější, komplikovanější a náročnější typ překladu. Doporučujeme proto klientům, aby pečlivě zvážili výběr překladatele pro svůj právní dokument. Ideální je vybrat si překladatele, který se specializuje na oblast práva - tzv. právní překlad.
Ve společnosti FLUENCY se kromě lékařských překladů a překladů ekonomického charakteru zaměřujeme také na texty z oblasti práva. Přeložili jsme stovky právních překladů a pravidelně pro naše zákazníky překládáme právní smlouvy různého druhu.