překlady Brno
spolehlivé překlady - Brno

angličtina, němčina, čeština a slovenština

+421 948 117 111
✉ fluency@fluencystars.eu

pondělí - pátek 9.00 - 16.00

⏴zpět na překladatelský blog

Překlad lékařské zprávy

V tomto blogu se budeme zabývat tím, které aspekty překladu lékařských zpráv jsou pro klienta i překladatele klíčové.

Přečtěte si více o lékařských zkratkách, lékařských termínech, používání latinky a problémech dobrého překladu lékařské zprávy z/do angličtiny nebo němčiny.

Lékařské zkratky pro lékařské překlady

Dobrý překladatel by měl znát co nejširší seznam lékařských zkratek, aby mohl překlad vytvořit rychleji a kvalitněji - a v ideálním případě bez potřeby externích zdrojů. Množství zkratek používaných v lékařských zprávách může být samozřejmě úctyhodné, proto je vždy dobré, zejména pokud se setkáte s neobvyklými zkratkami, nahlédnout do dostupných seznamů lékařských zkratek a jejich významů.
Na internetu najdete mnoho zdrojů lékařských zkratek, my vám jako inspiraci nabízíme osvědčený a obsáhlý korpus lékařských zkratek, který čas od času rádi využijeme i při práci na překladech v překladatelské agentuře FLUENCY: " Lékařské a jiné zkratky

Překládat, nebo zachovat lékařské zkratky?

Překladatel může stát před dilematem, zda zkratku ponechat v původním textu, nebo ji přeložit do cílového jazyka. Především je nutné si při překladu zkratek uvědomit, že lékařské zkratky mohou mít původ v jiném výchozím jazyce. Právě tento faktor geneze (zdrojový jazyk dané zkratky) následně určuje potřebu zkratku přeložit nebo ponechat v původní verzi.
Pokud se na zkratky podíváme optikou jejich jazykové geneze, zjistíme, že v prostředí anglických a německých překladů jsou lékařské zkratky vytvářeny až čtyřmi různými zdrojovými jazyky překladu. Jsou to:
1. zkratky generované anglickým jazykom
2. zkratky generované nemeckým jazykom
3. zkratky generované slovenským jazykom
4. zkratky generované latinským jazykom
Odpověď na otázku, v jakém případě je nutné překládat či nepřekládat lékařské zkratky, spočívá ve schopnosti výše uvedených jazyků být univerzálně srozumitelné v prostředí lékařské práce.
Překladatel musí také zvážit, komu je překlad určen, a na základě toho se rozhodnout, zda zkratky v původním textu přeloží, nebo ponechá. Obecně však platí, že anglické a latinské zkratky mají vysokou míru předvídatelnosti a srozumitelnosti pro zdravotníky z různých částí světa.
Překladatel proto může zkratky z těchto dvou jazyků ponechat v původní verzi, zatímco v případě zkratek z němčiny nebo slovenštiny by měl zvolit překlad těchto zkratek do cílového jazyka.

Nejčastěji používané lékařské zkratky

zkratka - význam zkratky
🇨🇿 AA🇨🇿 alergická anamnéza
🇱🇦 abd🇱🇦 abdomen
🇱🇦 A/V🇨🇿 artériovenózny
🇺🇸 BMI🇺🇸 body mass index
🇺🇸 BSA🇺🇸 body surface area
🇺🇸 CT🇺🇸 computer tomography
🇱🇦 Dg.🇺🇸 diagnosys
🇨🇿 DK🇨🇿 dolní končetina
🇨🇿 DÚ🇨🇿 ústní dutina
🇨🇿 EKG🇨🇿 elektrokardiograf
🇱🇦 ex.🇨🇿 exitus
🇱🇦 grav.🇨🇿 gravidita
🇨🇿 HK🇨🇿 horní končetina
🇨🇿 LA🇨🇿 léková anamnéza
🇱🇦 LS🇨🇿 lumbo-sakrální
🇱🇦 IM🇨🇿 infarkt myokardu
🇨🇿 OA🇨🇿 objektivní anamnéza
🇨🇿 Obj.🇨🇿 objektívne
🇨🇿 Dop.🇨🇿 Doporučené
🇨🇿 pac.🇨🇿 pacient
🇨🇿 prij.č.🇨🇿 číslo příjmů
🇨🇿 r.🇨🇿 rok
🇨🇿 RA🇨🇿 rodinná anamnéza
🇨🇿 R.Č.🇨🇿 rodné číslo
🇨🇿 reh.🇨🇿 rehabilitácia
🇨🇿 Subj.🇨🇿 subjektívne
🇱🇦 Sym.🇨🇿 symetrické
🇨🇿 T.č.🇨🇿 toho času
🇨🇿 TH🇨🇿 terapie
🇨🇿 TO🇨🇿 terejší onemocnění
Pokud se chcete naučit více slovíček interaktivní formou, doporučujeme vám vyzkoušet naši firemní výukovou aplikaci ANGLINO.EU Přejeme vám příjemné učení :)

Kvalitní překlad - lékařská zpráva

Kvalitní překlad lékařské zprávy vyžaduje vysokou úroveň přesnosti a připsání nad rámec překladatelského výcviku. Jde jistě o překlad ze své podstaty složitější, komplikovanější a náročnější. Doporučujeme proto klientům, aby pečlivě zvážili výběr překladatele pro daný text. Ideální je vybrat si překladatele, který se na daný lékařský překlad specializuje.
Ve společnosti FLUENCY se kromě právních a ekonomických překladů zaměřujeme také na texty z oblasti medicíny. Přeložili jsme stovky lékařských překladů a pravidelně pro naše zákazníky překládáme lékařské zprávy různého druhu.