překlady Brno
spolehlivé překlady - Brno

angličtina, němčina, čeština a slovenština

+421 948 117 111
✉ fluency@fluencystars.eu

pondělí - pátek 9.00 - 16.00

⏴zpět na překladatelský blog

Ekonomické termíny v překladoch

V tomto blogu na téma ekonomických termínů v překladatelské praxi vám přinášíme krátký seznam vybraných a poměrně často používaných ekonomických termínů a příklady jejich překladů.

Inspirujte se s námi nebo se naučte novou zajímavou slovní zásobu v tomto stručném seznamu. Vybíráme pro vás nejznámější ekonomické termíny používané nejen v překladatelské praxi.
Český překlad
🇨🇿 celková aktiva
🇨🇿 cenné papíry
🇨🇿 daňová úleva
🇨🇿 dlouhodobý hmotný majetek
🇨🇿 dlouhodobý nehmotný majetek
🇨🇿 movitý majetek
🇨🇿 oběžný majetek
🇨🇿 dlouhodobý majetek
🇨🇿 obchodní název
🇨🇿 obchodní rejstřík
🇨🇿 opravná položka
🇨🇿 pohledávky
🇨🇿 polotovary
🇨🇿 podvojné účetnictví
🇨🇿 pozemek
🇨🇿 ústředí
🇨🇿 součet
🇨🇿 finanční výkazy
🇨🇿 vlastní kapitál
🇨🇿 zásoby
🇨🇿 závazky
Anglický překlad
🇺🇸 total assets
🇺🇸 ownership interests
🇺🇸 tax asset
🇺🇸 non-current tangible assets
🇺🇸 non-current intangible assets
🇺🇸 movable assets
🇺🇸 currect assets
🇺🇸 non-current assets
🇺🇸 legal name
🇺🇸 commercial register
🇺🇸 value adjustment
🇺🇸 receivables
🇺🇸 semi-finished products
🇺🇸 double entry book-keeping
🇺🇸 land, plot
🇺🇸 registered seat
🇺🇸 total
🇺🇸 financial statements
🇺🇸 equity
🇺🇸 inventory
🇺🇸 liabilities
Pokud se chcete naučit více slovíček interaktivní formou, doporučujeme vám vyzkoušet naši výukovou aplikaci ANGLINO.EU Přejeme vám příjemné učení :)